Thursday, 22 January 2009

Högt i tak - bra eller dåligt?

Igår såg jag som så många andra på Uppdrag granskning om Pius X prästbrödraskap (SSPX). Det är en grupp som brutit sig ut / blivit utslängda ur den Romersk Katolska kyrkan. Vad jag förstår är de inte så många i Sverige. Men det är väl OK att TV tar upp även små företeelser. Jag sympatiserar verkligen inte med det de står för. Deras grundare, Ärkebiskop Marcel Lefebvre i Paris, accepterade bland annat inte Andra Vatikankonciliet (Vaticanum II). Det var ju ett enormt kyrkomöte, som man kan säga massor om. På Katolska biskopsämbetets ( i Sverige) hemsida http://www.katolskakyrkan.se/Turnpike.aspx?id=1072 tar man upp framför allt två saker: Dels att SSPX inte accepterar synen på dialog och dels att de inte accepterar att lekfolket (de som inte är vigda som t ex diakoner, präster och biskopar) fått en annan betydelse i kyrkan.
Men detta är ju inget som Uppdrag granskning tar upp. De markerar framför allt att SSPX innehåller väldigt många högerextremister och antisemiter. Låt mig vara tydlig även här: Jag har inget till övers för högerextrema och antisemitiska åsikter. Men skulle någon i min församling hysa liknande åsikter, vore min önskan att kunna föra dialog även med dem. För att jag tror på dialog mer än fördömande! Om man vill förändra.
Nu reagerar många på Uppdrag granskning och det heter att Svenska kyrkan i framtiden inte ska låna ut sina kyrkor till SSPX. Det kanske är ett klokt beslut. Men av vilket skäl? Att Romersk Katolska kyrkan i Sverige inte låter dem vara i katolska kyrkor, det beror ju på helt andra saker. Inte på deras högerextrema åsikter. Åtminstone står det inte ett ord om det på hemsidan. De skriver så här:
Det avgörande problemet ur Katolska kyrkans perspektiv är att SSPX inte kan acceptera ekumenik och inter-religiös dialog och inte heller Mässordningen från 1969.
Men nu inträffar ju det intressanta att Svenska kyrkan på sin hemsida länkar till den katolska kyrkans hemsida. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=194205 När det egentligen är så att Svenska kyrkan och Katolska kyrkan är mot SSPX av två helt olika skäl. Märkligt!

Ikväll var det så ett rapportinslag om Svenska kyrkans prästers inställning till samkönade äkenskap. Jag var en av dem som svarade att jag kan tänka mig att viga samkönade. Men jag kände mig också kritisk till enkäten. Samt till det sätt som den framställs på, att si och så många präster är för respektive emot. Det var ju inte ens alla präster som fick enkäten. Bara de som har en e-mailadress. Det var mycket konstigt!
I debatten förekommer uppfattningen att den som inte kan tänka sig att viga samkönade par, inte ska få vara präst. Helle Klein skriver på sin blogg: http://blogg.aftonbladet.se/3
Svenska kyrkan har idag en regel som säger att manliga präster inte ska kunna vägra samarbeta med prästvigda kvinnor. En liknande regel bör sättas upp för vigselrätten, en präst ska inte kunna vägra viga homosexuella par.
Det är inte svenska kyrkans officiella uppfattning. Inte heller min! Jag menar att man ska kunna få leva med olika uppfattningar i denna fråga. Liksom i frågan om kvinnliga präster.

Nu vill jag dock göra en reflexion. Skulle man fråga företrädare för Katolska kyrkan i Sverige (eller i världen) hur de ser på kvinnliga präster respektive vigsel av samkönade, skulle man förmodligen få ett svar som man inte kunde bli prästvigd på i Svenska kyrkan. Ska vi verkligen fortsätta och ha ekumenik med katolska kyrkan? Vad svarar vi om Uppdrag granskning kan visa att vi lånat ut en svenskkyrklig gudstjänstlokal till en grupp vanliga katoliker? Som inte kan acceptera kvinnliga präster eller samkönade vigslar?

Det blir väldigt svårt om man ska hålla ordning på vad alla tycker och anser, gör eller inte gör. Framför allt känns det som att man hamnar lite i samma fålla som t ex SSPX. Enligt TV-programmet menar de att just de sitter inne med Sanningen. Gör vi i Svenska kyrkan det?

Så vad ska man göra? Såhär menar jag:

Föra dialog med människor som hyser andra uppfattningar än en själv, så långt det går. Även debattera och visa känslor. (Jesus kunde ju både skälla ut Fariseerna och samtala med Nikodemus)
Hellre försöka umgås med oliktänkande än stänga dem ute. (Vi pratar ju ofta om att Jesus gjorde det. Vad skulle Uppdrag granskning sagt om hans besök hos Sackaios? (Luk 19) http://www.bibeln.se/
Sträva efter försoning så långt det är möjligt. (In i det sista pratade Jesus med vilka då? Två rövare!)

No comments: