Sunday, 10 January 2021

Bibelns dag – om en vecka!

Svenska Bibelsällskapet har ansvar för att en gång om året lyfta fram Bibelns betydelse på ett särskilt sätt. Sedan länge högtidlighålls

Bibelns dag

någon gång under senare halvan av januari. På olika sätt lyfter församlingarna då fram att Bibeln står i centrum i kristendomen. I Svenska kyrkan är det sedan otaliga år rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet. I år blir det en utmaning, eftersom så få kommer att delta på plats i de gudstjänster som firas. Desto fler deltar via nätet. Vi får se om det påverkar kollektresultatet. Jag hoppas förstås att det ska vara många som vill bidra till vårt arbete.

För att ta de förändrade förutsättningarna på allvar gör vi därför en del annorlunda satsningar i år. Det känns roligt att med en bloggpost kunna sammanfatta.

Film

En av mina medarbetare har klippt ihop en film där Svenska kyrkans Ärkebiskop, Antje Jackelén, berättar vad Bibeln betyder för henne. Även Bibelsällskapets ordförande, biskop Åke Bonnier och undertecknad är med. Vi hoppas att många församlingar ska använda denna film i sina gudstjänster på Bibelns dag och kanske även lägga upp den på sina webbplatser och i sociala medier. Håll utkik efter den på vår webbplats och på Facebook.

Annonser

Vi annonserade redan i december i några olika kyrkliga tidningar. Den hos oss som gör annonserna lyckas nästan alltid pricka rätt. Jag hoppas många såg den.


Även nu i januari har vi en annons. Den nämner Bibelns dag men har också ett annat budskap, nämligen att vi snart släpper det vi kallar för Pilotöversättningen av tre bibelböcker: Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Redan finns de fyra första kapitlen av Markusevangeliet tillgängliga på vår webbplats. Länken kommer här.Facebook

Under veckan som leder fram till Bibelns dag kommer ett antal personer finnas med bild och ett citat på vår Facebooksida. De berättar rakt upp och ner vad Bibelns betyder för dem. Roligt!

Instagram

Svenska Bibelsällskapet har inget eget Instagramkonto men som av en händelse är jag ansvarig för Svenska kyrkans vandringskonto denna vecka. Det innebär att jag får ett antal möjligheter att berätta om Bibelns dag.

Twitter

Vi har inte heller något Twitterkonto men jag har ju ett eget och tänkte använda veckan till att dela information kring Bibelns dag.

Dagen B

När vi väl är framme vid den 17 januari kommer jag att predika utanför Örebro på morgonen. Det sker i Lekebergskyrkan i Fjugesta kl 10. Tanken var att jag skulle åka dit men det blir en förinspelad predikan.

Kyrkkaffe dricker jag på Bokhandeln Arken, där vi dukar upp ett Corona-säkert bord med biblar. Ett samarrangemang mellan Bibelbutiken och Arken mellan 12 och 15.

På eftermiddagen kl 17 predikar jag i Stefanskyrkan, som hör till S:t Johannes församling i Stockholm. Även detta kommer att vara förinspelat.

Senare på kvällen är jag också vidtalad att vara med i ett digitalt event i Uppsala, med anledning av Bibelns dag.

Och det jag nu nämnt är bara sådant som jag är iblandad i. I många församlingar planeras säkert olika saker. Vår förhoppning är att det blir stor uppmärksamhet kring Bibeln den 17 januari.

No comments: