Friday, 27 April 2018

Global Christian Forum


Det finns en världsomspännande, ekumenisk organisation, som heter Global Christian Forum. Ungefär 300 kyrkoledare från i stort sett alla slags kristna samfund har precis mötts i Bogotá, Colombia.

Denna organisation gör inte så stort väsen av sig. Vi hör ofta om Kyrkornas Världsråd som ju är en kolossal apparat. Men faktum är att Global Christian Forum på ett sätt representerar fler kristna i världen. Här möts katoliker, ortodoxa, orientaliskt ortodoxa, protestanter, anglikaner, evangelikala, pingstvänner och så kallade ’independents’. Har jag förstått det rätt är det ett rätt löst sammansatt nätverk, som inte har så stor organisation eller så många anställda. På hemsidan verkar det som om det egentligen endast finns en anställd. Den personen stöds av sex volontärer – en från varje större kyrkotradition.

Svenska kyrkan representeras i Bogotá av biskop Martin Modéus från Linköping stift och ekumenikhandläggare Adriana Gastellú Camp, från kyrkokansliet i Uppsala. Adriana skriver om detta på ekumenikbloggen.

På forumets hemsida läser jag följande:
The search for closer understanding and joining in common challenges across the broad spectrum of Christian faith, comes at a time when global forces of division, mistrust and retreat from connection and community is occurring in across the world.
Det är inte så många som möts. Men de representerar miljarder människor världen över. Det är konstigt att inte mer hörs om denna viktiga samling. Jag har inte sett något i Kyrkans Tidning (men kan ha missat det). Lite nyfiken är i alla fall jag.

No comments: