Sunday, 1 April 2018

Svenska kyrkan byter namn

Det är inte ofta jag berättar om sådant som händer på kyrkokansliet men nu känns det ändå viktigt att ta bladet från munnen. Även om det är påskdagen. Vad jag förstår kommer Svenska kyrkan inom kort byta namn. Skälen till namnbytet är flera. Det har sedan länge diskuterats hur lämpligt det är att ett av Sveriges många kristna samfund, på ett exkluderande sätt, gör anspråk på att vara just den 'svenska' kyrkan. Ett förslag har därför varit att vi i stället ska kallas den
Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
Namnet är dock redan upptaget av ett annat lutherskt trossamfund. Detta gör att kyrkokansliet nu tänker mer fritt kring det nya namnet.

Det som gjort behlovet av namnbyte akut är två viktiga förändringar vid kyrkokansliet. Dels har vi på kansliet under våren 2018 bytt resebyrå och anlitar numer
Nex travel
Dels har kansliet sedan 1 april en nytt löne- och tidrapporteringssystem, nämligen
Flex applications
För att det ska bli enklare att komma ihåg namnen på de nya systemen - nex och flex - vill därför kyrkokansliets kommunikationsavdelning att ordet 'spex' ska ingå i det nya samfundsnamnet. Att ordet 'spex' har en humoristisk konnotation är i sammanhanget bara en fördel. Humor är en viktig del av Svenska kyrkans kommunikation. Det visar inte minst twitter-succén: taco-Jesus.

Avdelningen för teologi och ekumenik tror dock att det behövs ett tillägg, som uttrycker Svenska kyrkans identitet som trossamfund. Det skarpa förslaget, som också, vad jag förstår, vunnit gehör i både biskopsmötet och kyrkostyrelsen, är därför
Spex Saviours
Som en följd av namnbytet har en ny logotype tagits fram. Den nya loggan präglas både av kontinuitet och förnyelse, då färger och i viss mån form från den gamla loggan behållits.
Om alla berörda ger sitt medgivande kommer namnändringen träda i kraft om ett år, d v s 1 april 2019.