Wednesday, 27 April 2016

Försoning på utbildningsinstitutet

Idag gästas Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala av Carl-Reinhold Bråkenhielm, Hanna Stenström och Ulrika Fritzson. De som studerar på prästprogrammet har teologidag. Och temat är:
Försoning
Carl-Reinhold Bråkenhielm talade om försoning ur tre perspektiv: ontologiskt, figurativt eller formativt. Med det menas (förenklat) att vi kan diskutera vad försoning är, hur den uttrycks eller hur vi lever försoning i våra liv.

Hanna Stenström fokuserade på hur försoning i framför allt Nya Testamentet inte bara handlar om offer utan om mycket annat. En stor del av hennes föreläsning rörde sig ändå om just offertanken.
I eftermiddag ska Ulrika Fritzson prata. Det blir nog mer praktiskt. Hon forskar om försoning i praktiken, på fängelser. Mellan offer och förrövare. Hon har t ex intervjuat människor i Sydafrika, som är med om detta.

Själv lyssnar jag också på en annan våglängd. Hur kan försoning gestaltas på vårt utbildningsinstitut? Förra veckan skrev KyrkansTidning om att det finns missnöje med ledningen. Jag vet att det också finns andra berättelser. Både bland lärare, övrig personal och studerande finns olika upplevelser. Hur kan försoning se ut hos oss?

Förstås hoppas jag mycket på det Ulrika ska säga. Sydafrika är och förblir en förebild. Inte minst för att människor tror och hoppas trots att så mycket går på tok. Sydafrika är inte en perfekt förebild utan en genuin.

2 comments:

Björn Dahlman said...

Anders,
Först och främst, roligt att läsa din blogg.
Det var en givande och bra dag. Den inneboende systematiska teologen spann som en katt och ville bara ha mer. Stenströms bidrag gav mig särskilt mycket.

Allt gott
Björn

Anders Göranzon said...

Så roligt, Björn. Ja, vi behöver absolut jobba mer med vår teologi och inte minst hur den omsätts i praxis. Vi hoppas att detta är precis vad som kommer att ske när Leif leder passet kring det liturgiska gestaltandet av försoning.
Roligt att Du uppskattar mig blogg!