Sunday, 3 April 2016

Värna asylrätten


Det är inte lätt att förstå sig på allt som nu händer kring asylrätt och flyktingmottagande i världen, Europa och Sverige. Det verkar dock klart att Sveriges regering arbetar för att begränsa antalet asylsökande som kommer till vårt land. Just nu förbereds ett arbete för att ändra lagstiftningen kring detta. På regeringens hemsida går det att läsa mer om detta utkast till lagrådsremiss om
Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Det går också att läsa om regeringens tankar via en annan länk. Här.
Vad känner jag inför detta? Visst säger en del av mig att regeringen säkert har funderat kring detta och att det måste ske. Eftersom det annars kommer för många till Sverige och så vidare …
Men en annan del av mig säger:
Stopp!
Jag vill inte vara med om att förvägra människor möjligheten att få skydd. Jag vill vara med och skapa opinion för en fortsatt generös flyktingpolitik i Sverige och självklart i hela Europa.
Hur gör jag detta bäst? Genom att tystna och säga att regeringen nog vet vad den gör? Jag tror inte det. Jag gör det genom att höja min röst.
Nu finns en namninsamling som heter
Folkkampanj för asylrätt
Jag har skrivit under den. Och tror att det vore bra om fler gör det. Klicka på länken ovan!
Men vad skulle hända om alla i Sverige skrev under? Då skulle ju regeringen och oppositionen bli tvungna att fortsätta ta emot flyktingar.
Ja …
För så tror jag att det fungerar. Våra folkvalda politiker är känsliga för opinionen. Det är ju den bistra verkligheten för en politiker. Den som inte får några röster har ingen möjlighet att bidra. Om nu den allmänna opinionen säger att vi ska ta emot färre flyktingar, så blir det vad partierna jobbar för.
Om opinionen säger något annat måste partierna lyssna på det.
Detta är vad folkkampanjen säger:
Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening!
Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.
Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

No comments: