Monday, 25 January 2016

Påven och Kyrkornas Världsråd

Det är såklart en stor ekumenisk händelse att den Romersk Katolska kyrkans ledare, påven Fransiscus, kommer till Sverige. Det går att läsa på många platser i sajberrymden idag. T ex Svenska kyrkans hemsida. Eller via Stockholms katolska stift på Vatikanradions hemsida.
Det är kanske lika stort att katoliker och lutheraner möts. Det är ju inte första gången. Men det är bra att det sker igen.

Men en sak undrar jag. Varför skriver inte Kyrkornas Världsråd om denna tilldragelse? Inte just att påven kommer till Sverige utan att den Romersk Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet möts i samband med att det är 500 år sedan reformationen startade. (Även om det såklart skett och sker andra reformationer i kyrkan också). Det är väl ändå lite stort? Varför så tyst? Jag ser inte ens något på facebook. Inte heller twitter. Det skapar en del förväntan hos mig. Och nyfikenhet.

No comments: