Thursday, 21 January 2016

Afrosvensk

Har Du sett ordet förut? Många kanske är vana vid ordet ’Afro-amerikan’, eftersom det finns fler svarta människor i USA.

Igår fick jag lära mig att det finns ca: 200 000 i Sverige. Det är ju några stycken. Många av dem upplever sig diskriminerade. På grund av sin hudfärg.

Detta och mycket annat sades igår kväll, då Forum för Afrikastudier vid Uppsala Universitet tillsammans med Upsala Nya Tidning bjöd in till ett panelsamtal med överskriften:
Afrosvenska historier. Spåren av slaveri och kolonialism
Vi fick lyssna till Göran Rydén, professor i ekonomisk historia, som berättade om Sveriges roll i slavhandeln under flera hundra år.
Medverkade gjorde också Faaid Ali-Nuur, projektledare, Afrosvenskarnas riksförbund. Han menade bland annat att det borde vara självklart att diskriminering på grund av ras bör motverkas på samma sätt som diskriminering på grund av kön. Därför borde arbetsgivare föra statistik över sådan diskriminering likaväl som det förs över diskriminering baserad på kön.

Den som gjorde starkast intryck på mig var Viktoria Kawesa, doktorand i genusvetenskap på Linköpings universitet och även lektor i genusvetenskap, vid Södertörns högskola. (Måste erkänna att jag inte förstår hur någon kan vara bådadera). Hon pläderade bland annat för att den 9 oktober skulle uppmärksammas i Sverige som en minnesdag för att slaveriet i Sverige avskaffades. Skälet till detta datum är att Sverige då friköpte ett antal slavar på Sankt-Barthélemy i , som var svensk koloni i 94 år (1784-1878). I en artikel publicerad på DN 2012-10-17 skriver Karl Dalén:
Det skulle dröja till åren 1846 och 1847 innan de sista slavarna på S:t Barthélemy köptes fria av den svenska staten. Till sist, den 9 oktober 1847, förklarades slaveriet helt avskaffat.
En amerikansk gästforskare, Ryan Skinner, medverkade också. Han lyfte bland annat fram afrosvenskars insatser inom svenskt kulturliv.

Artisten Adam Tensta berättade mer personligt om sina egna erfarenheter av att bli utsatt för vardagsrasism i Sverige.

Sammantaget var det ett mycket välbesökt evenemang (som ägde rum i universitetsaulan). Det var givande och dessutom, tror jag, välbehövligt. Samma dag som Aftonbladet presenterar en väljarundersökning, där Sverigedemokraterna är näst största parti, behövs olika kamper mot diskriminering föras. Att svarta behandlas på ett särskilt sätt tror jag är sant. Det finns fortfarande en idé att vitheten är en viktig beståndsdel i detta att vara svensk. Panelsamtalet visade att det finns historiska rötter till detta. Bland annat i slaveri och kolonialism. Där Sverige spelade en framträdande roll.

Något jag vill göra är att delta i en historisk slav-vandring i Stockholm. Under kvällen berättades det att sådana arrangeras. Dessvärre hittar jag ingen information på nätet. Jag vill veta mer om vår svenska historia. Även de mörka delarna. Inte för att öka på en svårhanterlig skuldproblematik utan för att få energi i arbetet mot diskriminering. Bara om vi inser varifrån vi kommer, kan vi förstå vår samtid och ta ut riktningen mot framtiden.

6 comments:

Rebellas andra said...

Du får läsa på det du hittar, och sen arra den där vandringen.

9 oktober som minnesdag var ingen dum idé. Vi är så okunniga om att Sverige sysslat med slavhandel.

Anders Göranzon said...

Tack, Rebella. Men enligt Faaid ska dessa vandringar äga rum redan. Och han sa även att de ska marknadsföras av myntkabinettet. Jag har dock inte sett något på deras hemsida.

Rebellas andra said...

Aha! Missförstod.

Anders Göranzon said...

Nej, det var nog jag som uttryckte mig otydligt. Hade tänkt lägga en länk under ordet slav-vandring. När inte länken finns blir det svårt att förstå. har justerat det nu!

Gunnar Vagerstam said...

Det är sfrosvenskarna i Stockholm som tar emot anmälningar till "slavvandringen", i slla fall tidigare. Kanske uppehåll nu. Maila info@afrosvenskarna.se
Också intresseesd av vandringen!

Anders Göranzon said...

Tack, Gunnar. Jag har kontakt med dem och ska återkomma, när jag vet mer. Vad jag förstår har de - av förklarliga skäl - inte så många vandringar denna årstid.