Tuesday, 7 June 2011

Studiedag inför ny kyrkohandbok – 2015

Det är ju fantasieggande. Svenska kyrkan ska få ny kyrkohandbok. År 2015. Bara 4 år kvar. Arbetet med översynen av den gamla startade 2006, så det blir 9 år om allt går enligt planen. Kan dröja något år till. Många ska vara med och tänka, tycka och påverka. Det är bra! Växjö stift hade bjudit in till studiedag och efter biskopens inledning talade en av experterna i handboksarbetet, Lena Pettersson, som är präst, TD och lärare i homiletik och kateketik vid Pastoralinstitutet i Lund, alltså seminariet, där blivande präster går det sista året av sin prästutbildning.
Föredraget var klart och tydligt. Det verkar inte som om den nya handboken innebär någon revolution. Mer än på ett plan. Lena menade att det är viktigt att ha
… respekt för att andra församlingar kan välja delvis andra vägar.
Det innebär att den nya handboken blir en slags plocklåda, där många fromhetsriktningar och typer av teologi kan känna sig hemma. På ett sätt är det bra men så klart kommer det att bli någon form av bortre gräns. Hur den dras är inte tydligt. Dessutom finns det en tradition, att kyrkan lär som den ber. (Lex orandi, lex credendi). Om kyrkan ber på väldigt många olika sätt, blir läran alltså lika spretig. Handboken har varit ett sätt att hålla ihop kyrkan. Ett bättre sätt än den administrativa apparaten, menar jag.
Samtidigt kan man säga att vi redan idag ber och firar gudstjänst på mängder av sätt och att väldigt många olika trosuppfattningar ryms inom detta. Kanske lika bra att detta blir sanktionerat i handboken.
Den stora frågan lär dock bli huruvida vi ska fortsätta med syndabekännelse och avlösning eller inte. Här går en djup spricka genom Svenska kyrkan. Synen på synd, skuld och försoning är något vi behöver arbeta intensivt med. Att lösa viktiga frågor med att alla synsätt kan rymmas är ingen bra väg. Då sopas frågan under mattan. Sedan kan det bli så, att vi ändå använder olika former av böner och gör olika i olika församlingar. Men det kan vi göra efter samtal och i ömsesidig respekt. Det ska bli spännande att vara delaktig i detta arbete. Mer kan man läsa på hemsidan.
För att det ska bli en mer riktig benämning finns också ett förslag att det ska heta Kyrkohandbok för Svenska kyrkan i stället för Den Svenska Kyrkohandboken. Det är bättre. Ur ekumenisk synpunkt. Annars saknade jag ekumeniska och internationella perspektiv. Det verkar trots allt vara en process, som tar sin utgångspunkt i folkkyrkan. Kanske missade jag något men det var en känsla jag fick.

No comments: