Monday, 13 June 2011

Namnfrågan avgjord

Enligt Kyrkans Tidnings nätupplaga ska Svenska kyrkans internationella arbete även i framtiden heta just Svenska kyrkans internationella arbete. Vi är många som kämpat för detta. Ordföranden för Nämnden för internationell mission och diakoni, Anders Åkerlund, säger:
- Jag känner mig stolt och glad att tillhöra en nämnd som utan prestige lyssnat in vår rörelse och tagit intryck ...
Ja, det är bra. Kampen handlade om olika saker. Dels hur arbetet ska benämnas, dels (vilket hänger ihop) vad innehållet ska vara. Men dessutom hadlade det även om det sätt på vilket beslutet fattades. Från internationella rådet i Växjös stift skickade vi så sent som förra veckan in en skrivelse.
Det är kul med demokrati!

1 comment:

elisabet said...

Grattis!
Så härligt att det kan löna sig att kämpa för det man tror på ibland.