Monday, 13 January 2020

Bibelsällskapet – del 3: BibeläventyretDet går att beskriva Bibeläventyret på många sätt. Ett undervisningsprojekt för mellanstadiet. Ett läromedel. Ett sätt att lära skolbarn att förstå religiösa kulturer och traditioner. Främst handlar det om kristendomen. Det är ju den kristna Bibeln som beskrivs. Men därmed ökar också förståelsen för att det finns urkunder i andra religioner, som spelar en liknande roll. Inom judendomen i första hand men många berättelser delar kristna och judar med muslimer.

Programmet är icke-konfessionellt. På vår webbplats skriver vi:
Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
Fler än 1500 klasser är med om detta varje år. Det betyder att ungefär 30 000 elever får en fördjupad förståelse och kännedom om Bibelns berättelser. Lärarna är alltid med men behöver inte förbereda sig inför lektionen.

Med jämna mellanrum deltar jag i styrgruppen, där den nationella samordnaren och flera andra finns med. Jag är också med i Bibeläventyrets vetenskapliga råd. Där finns ett par teologer och ett par pedagoger. Alla har disputerat i sina ämnen och de ger viktiga bidrag till läromedlet.

De instruktörer som besöker skolorna går en utbildning som är fyra dagar. Sedan erbjuds olika utbildningsdagar och fortbildning.

Just nu pågår en pionjärsatsning i Malmö, Göteborg och förhoppningsvis även i Uppsala. Det beror på att Bibeläventyret inte riktigt tagit fart där. I Stockholm däremot finns det många instruktörer och det genomförs många lektioner.

Bibeläventyret är en form av
Edutainment
Det betyder ett sätt att utbilda så att det samtidigt är roligt och underhållande. Jag tror att detta är ett av Bibelsällskapets viktigaste sätt att utföra sitt uppdrag:
Att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd

No comments: