Sunday, 20 August 2017

Tanzania i fokus

Emma Kreü talade vi
kyrkkaffet.
För oss blev det mässa i Stenhagen idag. S:ta Maria kyrka tillhör Helga Trefaldighets församling och det händer att vi firar gudstjänst där. Inför morgonens mässa annonserades följande:
Kyrkkaffe med Tanzania i blickpunkten.
Tanzaniakaffe, konstutställning, hantverk, program med sång och musik.
Kända Tanzaniaprofiler medverkar.
Det sista var intressant. De kända profilerna visade sig bland andra vara Berit och Sten Rylander respektive Elisabeth och Erland Hillby. Dessutom medverkade ordföranden för Svensk-Tanzaniska föreningen (SVETAN), Emma Kreü.

Först firade vi mässa i kyrkan. Inledningsvis stannade vi upp inför det mord som begicks i Stenhagen (där S:ta Maria alltså ligger) för endast ett par dagar sedan. Mordet ägde rum ett stenkast från kyrkan och de anhöriga till den som mördades samt hela förortens väl och ve, bars sedan fram i förbönen.
På denna plats begicks ett mord i fredags, den 18 augusti 2017.
Elisabeth Hillby predikade. Förkunnelsen bestod till stor del av berättelser från hennes tid i Tanzania och hon underströk att hon hade sökt sin grundläggande trygghet i dopet, när hon i olika sammanhang varit rädd eller osäker.

I mässan såväl som vid kyrkkaffet sjöng Vokalensemblen Uppslaget.
Vokalensemblen Uppslaget sjöng - dagen till ära i afrikanska dräkter.
Det som framför allt fastnade i mitt medvetande var när Sten Rylander gjorde oss uppmärksamma på att Tanzanias elefantstam minskat med 60% mellan 2007 och 2014. Att jämföras med hela kontinenten, där minskningen varit 30%. Det är verkligen häpnadsväckande siffror men jag kan verifiera dem i en artikel i The Guardian. Artikeln handlar om Wayne Lotter, som var en av grundarna till
PAMS Foundation
Det är en organisation som arbetar för att elefantstammen ska skyddas. Wayne Lotter var dess ordförande och mördades i onsdags i Dar Es Salaam. Tragiskt. Sten var märkbart berörd av detta.

Det var omöjligt att inte göra kopplingen till det mord som begicks i fredags precis utanför kyrkan. Av helt andra orsaker, får man förmoda. UNT ger ingen information kring vad som ligger bakom det mordet. Men mord är mord. 

Berit Rylander har, tillsammans med Sten, bott och arbetat i en antal afrikanska länder.
Det är så mycket mörkt som händer i vår värld. Det betyder inte att dagen saknade hopp. Berit Rylander talade framför allt om utbildningssatsningar i Tanzania och vad Sida har bidragit med. Det kändes mycket hoppfullt. Tanzania är materiellt fattigt och korruptionen är svår. Men det är ett land utan krig. Det är också ett land där kristna, muslimer och traditionalister på det stora hela taget lever i samförstånd. Dess president, John Magufuli, är känd för att vilja bekämpa korruptionen.

Barnen visar ofta vägen till deltagande
i mässan. Så även idag.
Utbildning är annars intimt förknippat med barn. Om barnet som förebild handlade söndagens evangelietext.
De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.” (Luk 9:46-48)
Efter en spännande och innehållsrik förmiddag cyklade vi vidare ut i Hågadalen, där vi bland annat gjorde ett stopp på
Tantens gröna skafferi
En fantastisk butik med mycket närodlat, ekologiskt och även rättvisemärkt. Jag kunde byta några ord med en av de ansvariga. Det är en av de butiker som delvis har samma sortiment som
Fair Trade Shop Globalen
Som ordförande i den förening som driver Globalen är det alltid roligt att utbyta tankar och idéer med någon i samma bransch.

Det går att göra mycket för att vi tillsammans ska göra denna värld bättre. Både i Sverige och Tanzania. Och på andra ställen.

No comments: