Friday, 11 August 2017

Be för fred på Koreahalvön

Kyrkornas världsråd uppmanar oss att be för fred på Koreahalvön. Nu har även World Evangelical Alliance (WEA) bett sina medlemmar vara med och be för detta på söndag:
Sunday of Prayer for the Peaceful Reunification of the Korean Peninsula
Det handlar naturligtvis om att gå emot de uttryck för våld och oförsonlighet som formuleras av några av världens stora politiska makthavare.

Kyrkornas Världsråds Generalsekreterare, Olav Fykse Tveit, ifrågasätter om hårdare sanktioner mot Nordkorea är rätt väg att gå. Snarare behövs förhandlingar kring kärnvapen i denna ytterst farliga situation.

En gemensam bön har formulerats av Korean Christian Federation (KCF) från Nordkorea National Council of Churches in Korea (NCCK) från Sydkorea.

Kyrkornas världsråds hemsida konstateras att de tre stora, ekumeniska organisationer som nu står bakom detta – Kyrkornas Världsråd, World Communion of Reformed Churches (WCRC) och World Evangelical Alliance (WEA) – sammanlagt har över 1 miljard medlemmar. En motkraft i en tid av söndring. Det kan med andra ord bli många förebedjare som gör sina röster hörda på söndag.


Är Du en av dem?

No comments: