Tuesday, 2 February 2016

Lärande - individ och kollektiv

Det är roligt och stimulerande att vara lärare. Inte alltid. Inte för alla. Men just idag var det roligt. För mig. Och lärorikt. Ett fokus idag var att planera och genomföra andakter.

Till detta hör såklart en diskussion om vad en andakt är. Vad skiljer en andakt från en gudstjänst?

Det kanske förvånar dem som känner mig, att jag lyckades avhålla mig från att dra en av mina favorit-vitsar:

- Vad är skillnaden mellan andakt och and-jakt?

- Vet inte.

- När det är andakt knäpper man händer. När det är and-jakt knäpper man änder.

Nåväl, vi talade och gjorde olika övningar kring detta att i olika sammanhang inkludera bön, ett bibelord, sång, tystnad och mycket annat. I form av en andakt.

Exempelvis när det har skett en olycka eller ett dödsfall och det finns ett behov av att både stanna upp och att be Gud om hjälp och tröst.

Eller något så ordinärt som att avsluta eller inleda en konfirmandlektion eller en personalsamling med en stunds andakt.

Det blev mycket tydligt för mig att vi i vår del av världen – som ju är starkt påverkad av individualismen – är mycket observanta på att ingen ska känna sig utanför. Vi tänker in olikheter när vi funderar och planerar. Med syfte att ändå skapa ett gemensamt ’vi’ i en viss situation. Det är såklart inte enkelt.

Under mina år i Sydafrika har jag aldrig sett behov av detta. Det finns en slags självklar upplevelse av kollektiv, som gör att människor inte direkt tänker ’mig’ och ’jag’ utan snarare ’vi’ och ’oss’. Jag säger inte att det alltid är okomplicerat eller positivt. Det kan ju dölja sig ojämlika maktstrukturer bakom detta kollektiva ’vi’. Men det finns ibland en vila i det, som jag saknar i den kontext, där jag nu rör mig.

En annan, näraliggande reflektion, var att vi ofta strävar efter friare former och större valfrihet. Men en form kan ju också vara skön att gå in i.

Sverige och Europa är inne i en omdaningsfas. En aspekt av att människor från andra delar av världen kommer hit är att begreppsparet individ-kollektiv ges nya perspektiv. Spännande! Inte enkelt. Men absolut intressant.

No comments: