Thursday, 4 February 2016

Vår skola - ett litet barn

Från det stora Kristusljuset tändes många små ljus idag.
Kyndelsmässodagens tema är både Uppenbarelsens ljus och att Maria och Josef bär fram det lilla barnet Jesus i templet. Idag på vårt utbildningsinstitut var detta i fokus, när distansstuderande höll i middagsbönen. De liknade vår skola vid ett litet barn. (Utbildningsinstitutet har bara funnits drygt tre terminer). Alltså behöver vi hålla skolan i famnen, precis som en förälder håller ett barn i famnen. Särskilt när det gråter.

Jag tror de tänkte på att det varit och är både födslovåndor och barnsjukdomar såhär i starten.

Det viktiga var dock att vi också behöver bära fram vårt institut till Gud. I bön.

Därför hade alla fått ett ljus på väg in i kapellet och det fanns tre platser, där vi inbjöds att tända ljus.

Det blev en mycket gripande stund, för det var en sådan iver, upplevde jag. På ett påtagligt sätt upplevde jag god vilja och önskan att verkligen få lyfta upp utbildningsinstitutet till Gud i bön.

För mig blev ljuständningen en uppenbarelse. Vi är inte ensamma. Gud är med oss. Gud har blivit människa i Jesus. Jesus finns bland oss. Ljuset lyser!

En av dem som tände ljus vid orgeln var Lina, vår husvärd.

No comments: