Monday, 8 February 2016

Dop av vuxna

Erik har just övat dop av Ingrid. Bredvid står fadderns Sara.
Det är min övertygelse att Svenska kyrkan, som redan nu döper många unga och vuxna, i framtiden kommer att döpa ännu fler vuxna. Inte för att vi ändrat dopsyn utan för att många människor inte blir döpta som barn. När dessa kommer i kontakt med kyrkan i vuxen, är det rimligt att tänka sig att de vill bli döpta.

Att få döpa en vuxen människa, som kanske längtat efter detta länge, är en stor glädje. Därför var det roligt att idag, när vi hade så kallad genomförandedag, där de som studerar på prästprogrammet har som uppgift att genomföra en dopgudstjänst, även hade med ett vuxendop.

Vi höll till i tre olika kyrkor i Uppsala. I varje grupp hade en av de studerande fått i uppgift att planera dop av vuxen. Det hela hade föregåtts av en dopsamtalsövning, där dopkandidaten var just vuxen.

Något annat som var märkligt i just den grupp jag hade glädjen att vara med idag, var att ingen dopgudstjänst innehöll den kanske vanligaste doppsalmen: Tryggare kan ingen vara. Istället sjöng vi andra psalmer – även en del nyskrivna, som finns i boken: Psalmer i 2000-talet.

Det är också spännande att arbeta med detta i brytningstiden mellan en kyrkohandbok från 1986 och ett förslag till ny kyrkohandbok från 2016. Det kanske blir en ny Kyrkohandbok 2018. Men eftersom detta ännu inte är bestämt utgår vi från den nu gällande. Det som de studerande kan göra är att infoga vissa böner från förslaget. Det blir ju så att vissa av dem kommer att få sin första tjänstgöring i församlingar, som använder förslagsordningen. Då är det viktigt att de fått prova på något av det nya.


No comments: