Sunday, 17 August 2014

Jesus och könsstympning

Temat för nionde söndagen efter trefaldighet är:
Goda förvaltare
Vi firade mässa i S:ta Maria kyrka i Stenhagen, Uppsala. Det var en fin gudstjänst och temat fick en direkt koppling till kollekten. Den gick till Svenska kyrkans internationella arbete till projekt mot könsstympning i Tanzania.

Detta är ju ingen ikon men har kanske
inspirerats av ikonmåleri.
Jag såg en av de ikonliknande Jesus-bilderna i kyrkan och tänkte:
Det är värst vad Jesus ser besviken, arg och bekymrad ut.
Kanske för att mänskligheten fortfarande utför könsstympning. På Svenska kyrkans hemsida står det:
I raden av metoder för att förminska kvinnors livsutrymme är nog könsstympningen den mest brutala. Tanzanias kristna råd har fått med sig lokala ledare i kampen mot myndigheternas tystnad. Allt fler flickor gör sina röster hörda och Svenska kyrkan stöder dem.
I Sydafrika förekommer inte detta traditionellt. Såvitt jag vet. Däremot omskärelse av tonårspojkar. Varje år dör många pojkar i omskärelseskolor. När jag la min gåva i kollekten idag, med bön om att någon flicka i framtiden ska slippa få sitt liv förstört, tänkte jag också på alla pojkar som drabbas i Sydafrika. Jag hoppas få en möjlighet att kunna vara med och påverka en förändring på detta område.

Bilden av den bekymrade Jesus bär jag med mig.

No comments: