Saturday, 22 February 2014

Oärlighet är inte roligt men kanske tragikomiskt

Följande e-mail fick jag häromdagen. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Kan det vara själva definitionen på tragikomisk?

Klicka på bilden, så är det lättare att läsa texten!

Bäst av allt är nästan e-mail adresserna. Skapar förtroende direkt:
hotelalp@c1.roxmedia.nl
och
kund.1online@juniperlg1-sn4.m-sp.skanova.net
Det tragiska är så klart att det finns människor som blir lurade. Samt att det finns människor som vill luras på detta sätt.

No comments: