Thursday, 22 September 2011

Ledighet hos Sven

Två dygns ledighet. Resa med tåg till Växjö. Kaffe på ett litet cafe. Buss till Petersburg, d v s hållplatsen vid Boasjön. Ny buss till Lidhult. Bil mot Södra Unnaryd men inte ända fram. Sjö. Så heter platsen. Te, samtal om livet, döden och mycket annat. Mat. Sitter vid elden. Snart kaffe. Sedan bastu. Kanske bad. Tystnad och samtal varvas. Med Jounis sånger och med bön. Återhämtning.

No comments: