Sunday, 25 September 2011

Birgittakyrkan - en helt (o)vanlig söndag 2

Det är roligt när vi får vara många i Guds hus. Förra söndagen fick jag ett sms av min kollega, där det bland annat stod:
.... go högmässa med 137 personer!
Högmässan kommenterades sedan även av vår kyrkorådsordförande på dennes blogg med rubriken:
Såna här dagar behövs.
Idag hade vi högmässa igen. (Det händer minst en gång i veckan. Alltid på en söndag!) Jag kände mig föranledd att sms:a till min kollega med följande ord:
Det går utför med Birgittakyrkan. Bara 128 personer idag. ;-)
Med andra ord sitter jag nu hemma och tar igen mig och känner stor glädje över att få arbeta i ett sammanhang, där vi får vara många. Att det inte beror på mig vet jag, eftersom jag arbetat i andra sammanhang och betett mig ungefär likadant och firat högmässa med 20 personer eller i vissa fall även med färre än fem deltagare. I mitt arbete som präst försöker jag arbeta målmedvetet och på det sätt som jag uppfattar som riktigt oavsett om det ger snabba kvantitativa resultat eller ej. Kvaliten måste ändå vara överordnad. Även när det är få deltagare kan en högmässa bära. De gåvor Gud ger har samma värde oavsett antalet.
Samtidigt är det uppuntrande när fler människor upptäcker detsamma.

No comments: