Thursday, 29 September 2011

Är den här platsen ledig?

Idag träffades präster och pastorer i Kalmar till gemensam lunch och bön. Vi valde att göra det på sjukhuset (eller som en av kollegorna kallar det: hälsohuset). Vi ställde oss i kö i matsalen, som är personalmatsal men även öppen för allmänheten. God mat! Verkligen! Vi tog våra brickor och siktade in oss på ett ledigt bord. Inget konstigt med det. Jag såg några läkare, som kom i vår riktning men tänkte inte så mycket på det. Några stannade upp och gick ut, för att sätta sig på uteplatsen. I ögonvrån kunde jag kanske skönja någon slags oro men tänkte inte så mycket på det.
Efteråt berättade någon för oss att vi hade satt oss vid ett av läkarnas bord. Det hade vi inte förstått. Det finns inga skyltar som säger att borden är reserverade för läkarna. Det bara är så!
Hemliga koder. Självklara för alla som vet. Vi visste inte. Men jag pratade med en vän, som arbetar på sjukhuset men inte som läkare. Hon sa:
Va' bra att ni satte er där. Det borde hända oftare.
Men jag tänker samtidigt att det finns platser i kyrkan också. Som bara vissa sitter på. Vad händer när någon sätter sig på någon annans plats? Eller på prästens plats? Viktigt att fundera över.

1 comment:

Råg-Rut said...

På en av mina arbetsplatser under tidigt nittiotal fanns en stenhård uppdelning i fikarummet: Ett bord för läkare och sköterskor, ett för undersköterskor och biträden. Vid högstatusbordet diskuterades arbetet: patienterna, aktuella forskningsrön etc. Vid lågstatusbordet handlade det om barn, hundar och matrecept. Jag satte mig vid "fel" bord en gång. Där satt bland andra den sköterska jag jobbat tillsammans med hela morgonen. Nu var jag lika osynlig som en flugskit på väggen. Mysko känsla!