Wednesday, 22 December 2010

Skolans julavslutning i kyrkan

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth.

Så sjöng en av eleverna på skolavslutningen i Birgittakyrkan idag. Det sker ett samtal om huruvida skolavslutningar kan vara i kyrkan, om prästen får uttala välsignelsen, be osv. Jag förstår diskussionen. Om skolan skulle välja annan lokal är det OK för mig. Men nu är det så att det som elever sjunger (utan att det blir särskilt mycket diskussion) är mer centralt kristet än mycket av det vi präster säger. Märkligt förhållande!
Christ, the Saviour is born!

Som jag ser det vore det mycket märkligt att helt ta bort kristet innehåll i skolavslutningen. Då skulle slutresultatet bli att kommunen lånar kyrkans lokaler gratis. Vi står för förberedelser och städning. Så kan man ju inte ha det! Men ett samarbete i respekt för varandra kanske ändå är möjligt!

1 comment:

Trollmamman said...

Kyrkans utmaning är väl ständigt att se de som kommer än att gräma sig över de som inte kommer. Annars finns det en uppenbar risk att de som kommer till slut inte heller tycker det värt att komma dit...