Thursday, 2 December 2010

Kyrkokansliet 3

I Kyrkans Tidning nr 48 talar Ärkebiskopen ut.
Om arbetsutskottet hade sagt att de hade förtroende för Lars, då hade väl jag fått packa ihop.
Det är ju helt otroligt! Det är för enkelt! Att bara gå iväg.
Jag håller inte heller med Seglora Tankesmedja, som skriver:
Nu hoppas vi att julefriden kan lägra sig över Kyrkokansliet …
Visserligen hoppas den som skriver att
… både ledning och personal kan återfå sin energi och lust att verka som rikskyrka under det nya kyrkoår som just har börjat.
men jag tror inte på julefrid på kyrkokansliet. Jag hoppas att de anställda, både ledning och personal, får en fridfull jul i sina hem men för kyrkokansliet hoppas jag på försoning och vägen dit går genom sanning och sker genom hårt arbete.

1 comment:

elisabet said...

Otroligt är det definitivt inte, det finns alldeles för mkt otro i det huset. Att låta höga chefer få avgå med feta avgångsvederlag utan krav på sanning, rättvisa och försoning är symptomatiskt. Medan vi Whistleblowers blir syndabockar och mobbas ut.

Dock har det inte mycket med Jesus att göra enligt min mening.

Hoppet lär vara det sista som lämnar oss. Själv tar jag gärna på mig rollen som den trettonde fen och hoppas att det går fort utför och att fallet blir stort.

När allt har multnat ned gror de nya fröna och då blir det spännande att få vara med och se de nya knopparna.
Det är många som börjat vattna på andra håll än i den kyrkliga organisationen, tack och lov.
Amen!