Saturday, 11 June 2016

Lex Sandahl?

Före detta verkställande direktören för Svenska Kyrkans Press AB samt för Berling Media AB, Thomas Grahl, skriver i Kyrkans Tidning om en policy kyrkostyrelsen väntas fatta beslut om. Det handlar om en 'sociala medier-policy' för förtroendevalda. Själva policyn har jag inte sett. Av debattartikeln att döma är det fortfarande endast ett förslag och som sådant kanske inte offentligt. Därför skriver jag nu om något som jag inte helt och fullt känner till.

Rubriksättaren i Kyrkans Tidning har uppfattat att Grahl är mest kritisk till att policyn ska förbjuda ironi. (Kan det verkligen stå så, i policyn, undrar jag?) Rubriken för debattartikeln är nämligen:
Hur tänker kyrkostyrelsen förbjuda ironi?
Grahl skriver:
Vad det i själva verket handlar om tycks vara en lex Sandahl, till synes föranledd av att en krets på kyrkans nationella nivå tröttnat på att ersättaren i kyrkostyrelsen Dag Sandahl återkommande gör narr av dem på sin blogg …
I ett svar till Grahl skriver första och andre vice ordförande i kyrkostyrelsen, Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin, att det är bra om förtroendevalda är aktiva i sociala medier. De varnar också för att ogenomtänkta uttalanden snabbt kan spridas och inte vara möjliga att stoppa. Om själva policyn skriver de:
Det förslag till policy som Thomas Grahl refererar till bygger på den policy för användande av sociala medier för anställda i Svenska kyrkan som tidigare tagits fram. I sociala medier finns inga hierarkier, inga kyrkliga nivåer, utan kyrkans närvaro på nätet bärs av dess medlemmar.

Samtidigt är det viktigt att reflektera över den utmaning det innebär att vara officiell representant för kyrkan oavsett om man är anställd eller förtroendevald. Policyns syfte är att ge råd och stöd samt uppmuntra till en sådan reflektion.
Via kommentatorsfältet i Kyrkans Tidning får jag upp policynför anställda. Den som kommenterar påpekar att det inte står något om ironi i denna policy. Kan det verkligen vara så att policyn kommer till, för att stoppa Dag Sandahl?

Av olika skäl länkar jag, på min blogg, till och läser Dag Sandahls blogg. Framför allt är det en kritisk röst i Svenska kyrkan och jag menar att det är nyttigt att lyssna till kritiker. Vid några tillfällen har jag själv blivit apostroferad i bloggen. Det kan ju vara bra att veta vad som sägs och skrivs om en själv.

Bloggaren Rebella undrar om policyn verkligen är framtagen för att stoppa Dag Sandahls bloggande. I ett svar till en kommentar sammanfattar hon på ett fyndigt sätt:
Om den helige Grahlen visar sig ha rätt, är det dags för Je suis Bloggardag! Definitivt. Liknelsen håller på många sätt bl.a. för att Charlie Hebdo är en fruktansvärt smaklös blaska.

Men inte förrän jag vet.
Annars är Rebella mest trött på alla dessa policies och dokument. 

En annan som verkar kritisk till förslaget till ny policy är Kent Wisti:

Tillbaka till Grahl som även skriver följande i sin debattartikel:
Där sägs vidare att de sålunda bundna förtroendevalda i sina inlägg på sociala medieplattformar ska använda ett vårdat språk och undvika svordomar och annan jargong ”som kan väcka anstöt”; att de aldrig ska använda en nedlåtande ton om andra; att de ska undvika ironi, samt att de bör tänka på att inte ”förminska eller förlöjliga” någons upplevelse.
En del av det som skrivs är väl i sig goda tankar. Men det gäller i så fall inte bara vissa bloggare. Jag kommer att tänka på vad Svenska kyrkans nationella nivås kommunikationschef, Gunnar Sjöberg, för några veckor sedan skrev på sin blogg.

I en senare bloggpost (liksom i svar på kommentarer) erkänner Gunnar Sjöberg att hans skämt skymt sikten för det som var hans budskap.

Ironi eller skämt. Det är naturligtvis grannlaga. Jag gör mig själv skyldig till onödig ironi ibland, något hustrun brukar påpeka. De gånger hon får läsa ironiska bloggposter i förväg är oftast rådet:
Radera
Oavsett hur vi ser på dessa företeelser i sociala medier tror jag inte det är möjligt att komma åt problemet genom regler. Och egentligen verkar det otänkbart att policyn för förtroendevalda ska vara bindande. Står det verkligen så? Kyrkostyrelsen kan väl inte vare sig avsätta eller bestraffa förtroendevalda? Det är väl i så fall endast nomineringsgruppen, som kan peta någon från ett uppdrag. Om den förtroendevalda finns i kyrkomötet, är det rimligen bara väljarna (kyrkans medlemmar) som kan gör något.

Det vi alla behöver träna oss i är mellanmänsklig kärlek. Fast det är ju å andra sidan inte begränsat till nätet.

Det som saknas – och där hjälper inte en policy – är enligt mitt synsätt:
Tillit
När vi möts i sociala medier utan att ha tillit till varandra, då blir det lätt fel. Som jag ser det är det svårt att skapa tillit i cyberrymden. För detta behövs fysiska möten.

Har vi skadat varandra behöver vi söka försoning. Vi kan tillsammans söka den hos Jesus Kristus vår frälsare och befriare. Gärna i bön och gudstjänst.

Vi kan också fundera ett varv över Martin Luthers förklaring till åttonde budet:
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Luther skriver under rubriken: Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte bedrar, förråder, baktalar eller sprider rykten om vår nästa, utan har överseende med henne, talar väl om henne och tyder
allt till det bästa.

5 comments:

Rebellas andra said...

Bra skrivet. Inte enbart för att du länkar till mig :-p Förmodligen handlar det om en "tips och råd-guide" som fått lite väl grötmyndig utformning.

Jag bör väl påpeka att om vi ska ära den som äras bör, är "Je suis Dag" från början myntat av Sofia Lilly Jönsson. http://tidskriftenevangelium.se/blogg/je-suis-dag/

Ironi är väsentligt mycket mindre farlig hos de människor som konstant använder sig av det stilgreppet. Alla vet att Kent Wistis gubbe med text-teckningar exv är satir. Att som mer normal människa, alltså inte känd som komiker, använda sig i satir i tilltal till en viss person är ett väsentligt mycket högre spel. Att be "genomsnittlig kyrk-twittrare" eller facebookare att tänka sig för innan man skriver ironiskt/satiriskt är IMHO klokt. Att som företrädare för en kyrka riskera att såra någon i en kommentar på exv. Facebook är förstås onödigt.

Jag har en gång skrivit ett blogginlägg där jag egentligen ironiserade över vissa evangelikala rädslor och överdrifter, men gjorde det genom att iförd dessa karikerat evangelikala kläder kritisera en kyrkligt känd person. Bland annat läste jag in apokalypsens ryttare i en fullkomligt oskyldig bild föreställande dalahästar. Överdrifterna var bisarra, men när jag frågade "offret" vad hen tyckte bad hen mig ta bort bilden och ändra några formuleringar. Jag valde att ta bort hela texten, och tycker både då och nu att det var rätt. Nu är jag varken kyrkligt anställd eller förtroendevald eller ens medlem nånstans, men jag försöker ha vanligt vett och hyfs (och brister ibland, förmodligen väl ofta eftersom Rebella trots sin ålder är en smula impulsiv och har mer temperament än vad som är riktigt nyttigt).

Den springande punkten är väl om det är möjligt att använda policyn för att på något sätt bestraffa folk. Det verkar inte som om den redan befintliga policyn har använts mot kommunikationschef Sjöberg trots att han uppenbarligen bryter mot både intention och bokstav i den skriften. Att "team Sandahl" behöver se till så att en sådan policy inte kan användas för någon typ av dom/bestraffning är förstås en annan sak. Där har de mitt fulla stöd.

Du har skrivit en hel del om försoning på sistone. Ja... det verkar väl som om det finns ett par olika läger i Svenska kyrkan, som skulle behöva söka försoning med varandra. Istället känns det väl mer som om skyttegraven är det man söker upp. Och det känns inte som om man på högsta ledningshåll alls är inställd på någon typ av försoningstänk.

Anders Göranzon said...

Tack Rebella, för att Du uppmärksammar att det är Sofia Lilly Jönsson som myntat 'je suis dag'-begreppet. Du delar också kloka tankar om satir och ironi. En värld utan ironi blir ju trist. Det centrala är väl att att tänka ett varv innan det sänds iväg.
Försoning, ja, det intresserar mig. Inte 'sopa under mattan'-försoning utan verklig försoning. Inte direkt på dagens agenda men för kyrkan en överlevnadsfråga!

Rebellas andra said...

Om du någon gång vill utveckla varför du ser försoning som en överlevnadsfråga för kyrkan, hur tankarna går, vore det intressant.

Anders Göranzon said...

Det kommer!

Rebellas andra said...

...och så kom förslaget till slut upp på Kyrklig dokumentation, rätt länge efter att kyrkostyrelsen dissat det.

http://kyrkligdokumentation.nu/b16ks160614.pdf

Eftersom förslaget går att läsa på så olika sätt som folk gör är det bevisligen gördåligt (därmed följer det själv inte andan i de regler/tips som står där...) Nåja, det blev inte antaget. Men något skäl för större upprördhet ser jag inte.

Jag funderar lite kring texten här.
https://rebellasandra.wordpress.com/2016/06/21/policyforslaget-var-onodigt-och-klafingrigt-men-nog-inte-sarskilt-hemskt-egentligen/