Thursday, 12 November 2015

Jag byter identitet

Hur många gånger under ett normallångt liv byter en människa identitet? Svårt, för att inte säga omöjligt, att svara på. Vi går från att vara barn, till att bli ungdomar, till att bli vuxna. Vi är till en börja omyndiga och sedan blir de flesta myndiga. En del blir på sin ålders höst omyndigförklarade.

I de flesta fall byter vi inte personnummer – såvida vi inte flyttar till ett annat land. Eller, i vissa fall, när ett könsbyte sker.

Namnbyten är inte ovanliga. Vid giftermål, förstås eller av andra skäl.

Kroppen förändras. Inte många celler förblir de samma genom åren. Är några celler de samma? Jag vet för lite. Men tror att vi är helt nya efter ett antal år.

Byte av yrkesbana, politisk åskådning eller religiös tillhörighet förändrar även det vår identitet.

Samt mycket, mycket mer, så klart.

Just nu byter jag identitet. Eller, rättare sagt, någon byter min identitet.

Det var i början på 1990-talet, som jag fick mitt första e-mailkonto. I det som nu kallas kyrknätet. Jag blev då:
p0102agn
De sista bokstäverna kommer sig av mitt namn. p0102 tror jag har att göra med vilket pastorat jag då tillhörde.

Sedan dess har jag, inom Svenska kyrkan, bytt arbetsgivare ett antal gånger och även haft annan arbetsgivare. På olika sätt har jag dock behållit mitt e-mailkonto och även min identitet.

Men nu håller jag på att GIP:as. Det betyder att jag (mitt digitala jag inom kyrknätet och min arbetsdator) ska komma att ingå i Svenska kyrkans Gemensamma IT Plattform. Och nu händer det:
Jag får en ny identitet.
Igår frågade jag IT-avdelningen om jag inte kunde få behålla 'p0102agn' med det är tydligen inte möjligt. Snyft! Det känns konstigt. Men en av de ansvariga tröstade mig med att jag nog skulle överleva även detta.

I eftermiddag får jag – och mina arbetskamrater – tillbaka våra GIP:ade datorer. Det ska bli spännande att då också få en ny identitet. Åtminstone digitalt.

En fråga som kvarstår – och som är mycket viktigare än detta med digital identitet – är vad GIP innebär. Det lilla jag vet är att jag kommer att kunna komma åt alla mina dokument via GIP, bara jga finns vid en dator som är uppkopplad mot internet.

Vid introduktionen fanns svar på frågan:
Varför GIP
Några punkter angavs:
- Ökad möjlighet till samarbete
- Möjliggör
- GAS
- Följa standard för konto och arbetssätt
- Ökad förståelse för hur övriga enheter arbetar
- Flexiblare arbetssätt
- GIP i konferensrum
- Tillgång till I:
- Snabbare och enklare uppdatering av GIP-applikationer
Det sista är ju ett cirkelargument. Vad I: är förstår jag inte. Konferensrumsargumentet förstår jag. Flexibilitet tror jag inte handlar om dataprogram utan om inställning hos oss användare. Likaså förståelse för hur andra arbetar. Enheter syftar nog inte på datorer eller människor utan på andra avdelningar inom kyrkokansliet. Standard, OK. GAS? Är det Gemensam Administrativ Support? Ja, kanske ger det möjlighet till ökat samarbete. Men även det bottnar ju i vilken inställning vi anställda har.

Kan det också handla om att skapa enhetlighet inom organisationen? Och är det i så fall enbart bra? Handlar det om makt?

Ett argument jag hört är att det ska minimera antalet servrar och därmed dra mindre energi. Det gillar jag!

Västerås stift står, enligt vad jag förstår, utanför detta samarbete. Deras system kallas VIP. Har det med identitet att göra?

No comments: