Friday, 21 November 2014

Samisk besvikelse – min besvikelse

Kyrkans Tidning skriver:
Samerna får inte hjälp med att utöva påtryckning på regering och riksdag för att värna sina rättigheter. Det beslutade kyrkomötet, vilket nu kritiseras av samer.
FN har ett fackorgan, som bevakar arbetsvillkor, distriminering etc. Det heter ILO. Konvention nr 169 handlar om bland annat om urbefolkningar. Sverige är ett av få lander som inte ratificerat detta.

En av motionerna till kyrkomötet (från Johan Åkesson) ville att kyrkostyrelsen skulle 
... uppvakta regering och riksdag till stöd för en ratificering av FN-stadgan om urfolkens rättigheter.
Det blev nej. Trist, anser jag.

Men jag undrar också varför det blev nej. Vågar inte kyrkomötet ta fighten? När jag läser i Kyrkans Tidning får jag inga svar.

Jag ser däremot på Sveriges Radios hemsida att biskopen i Luelå stift, Hans Stiglund, ville något annat. Stöd för samerna. Bra!

Om inte något skett före nästa års kyrkomöte, hoppas jag motionen kommer tillbaka.

No comments: