Sunday, 1 April 2012

Påskvandring i Birgittakyrkan

Det förekommer säkert i ett stort antal församlingar inom Svenska kyrkan (och rimligen även i andra samfund) att man i konfirmandarbetet gestaltar dramat kring påsken på andra sätt än kyrkoåret och de olika gudstjänsterna. Ett sådant sätt är påskvandring. Konfirmanderna får bindlar för ögonen och sedan leds de runt till olika stationer. Med hjälp av andra sinnen än syn, får de uppleva påsken. Någon berättar, andra dramatiserar replikerna. En spik trycks lätt mot handflatan, ättika mot läppen, doft av kryddor vid graven osv. Just utanför kyrkan skulle konfirmanderna gravläggas. Det spelar inte så stor roll att fleece-filtarna är regnbågsfärgade, när man har förbundna ögon. Men killarna i bilen på parkeringsplatsen undrade nog vad vi höll på med!

No comments: