Tuesday, 25 May 2010

With a little help from my friends ...


Så skrev Beatles. Men det är med mycket hjälp från en särskild vän, som min avhandling i detta nu är ett steg närmare målet.

Mike McCoy har lagt ner mycket tid på att läsa min text, redigera och se till att avhandlingen nu är tryckt i 5 exemplar och så småningom skickas, med budfirma, till universitetet i Bloemfontein.

Den är grymt tjock i nuläget. 1½ radavstånd och tryck enbart på ena sidan. (När den så småningom blir bok, kommer den att bli mindre och tunnare!)

Mike, if you managed to read this far: You are a Star!

1 comment:

elisabet said...

"Nådiga luntan"? Tjusigt, tjusigt (särskilt framsidan och dess bild)