Tuesday, 4 May 2010

Kultur i Birgittakyrkan

Predikaren skriver i kappitel 12 vers 12:
... det myckna bokskrivandet tar aldrig slut,
och flitiga studier gör kroppen trött.
Alltså blir det bra med lite kultur på torsdag. Kl 19.30 ska vår kör, Sancta Birgittae Sångare, sjunga in våren i Birgittakyrkan.

Den som inte behöver vara med och öva desförinnan kan gå på teater i Ulfåsasalen kl 18:
Slå mig Gul och Blå.
Det är ungdomar från Sundsgårdens folkhögskola som ger en föreställning. Det kan alltså bli en helkväll i Birgittakyrkan.

Det är dessutom gratis. Det pratas mycket om att Svenska kyrkan måste börja ta betalt. Varför?

No comments: