Tuesday, 18 May 2010

Ungdomar som berör

En fantastisk upplevelse på konfirmandlägret var när några av våra ungdomar från Kalmar höll i lovsången på lördagskvällens förbön och lovsång. Det är på sin plats att peka ut några. Angelica, som grym på piano. Johan, som har en kanonfin röst. Marcus, som taktfast leder på sin gitarr, när han inte spelar trummor. Jakob, som blir bättre och bättre på piano, men även spelar bas och organiserat mycket av det hela. Christoffer, som spelar bongotrumma, som om han aldrig gjort annat. Men hur ska någon kunna sjunga, om inte Elin sköter projektorn. Underbart!
Men detta är ju inte allt. Det finns fler ledare, som på olika sätt lägger ner sin själ i konfirmandarbetet. Emma, så trofast och positiv. Malin, som gjort en stark comeback i teamet. Milena, som också dyker upp och är med när det gäller. Johan, föreläsaren, har jag redan nämnt.
Det är gott för oss anställda att få ha dessa unga ledare med oss. Förmodligen är deras insats och blotta närvaro en av de viktigaste beståndsdelarna i vårt konfirmandarbete.

No comments: