Sunday, 8 January 2017

Förunderligt och märkligt

Tiden just före jul samt mellan jul och nyår var trivsam men hektisk. Det handlade om jul- och nyårsfirande med familj i olika konstellationer. Trivsamt men samtidigt förenat med vissa transporter, packande av väskor och sovande på olika platser. Inte så vilsamt men jag har fått vara tillsammans med människor jag älskar och det är fantastiskt.

Första veckan på det nya året hade det positiva med sig att den ägde rum hemma. Det är skönt att sova i sin egen säng. Direkt vilsam kanske den inte varit, eftersom det pågått diverse aktiviteter, som att städa förråd och flytta om i garderober. Men inte mer än att det varit överkomligt. Till det ska läggas ett par skidturer med yngste sonen. Underbart.

Dessemellan också några konserter med den kör, som hustrun och jag sjunger i:
Fyris kammarkör
Det är en samling människor i mogen ålder, som har ett förflutet i diverse körer i Uppsala men som nu sjunger i just denna kör. Vi har de trevligt och det blir inte sämre av att människor vill komma och lyssna när vi har konsert.

Vi sjöng både i Vindhemskyrkan och i Eriksbergskyrkan och det var framför allt en sång som drabbade mig.

Texten är skriven/bearbetad av Hans Adolf Brorson, N F S Grundtvig och Oscar Mannström. Musiken har Carl Nielsen gjort efter en folkmelodi. Jag erkänner gärna att den är romantisk. Men det gör inte så mycket. Dess budskap är en uppmaning att ta emot Jesus i sitt hjärta och det passar mig. En kristen jul handlar om just detta. Att öppna sitt eget hjärta när Gud kommer till oss.
Förunderligt och märkligt,
omöjligt att förstå,
men dock så ljust och verkligt
och ljuvt att tänka på:
inunder öppen himmel,
på bädd av strå och blad,
du finner, Herre Jesus,
din första vilostad.

En fågel har sitt näste,
sin kula varg och lo
var blomma har ett fäste,
var humla har ett bo,
men fursten i Guds rike,
det levande Guds ord,
får bli en hemlös like
sin första natt på jord.

Men kom! Jag vill upplåta
mitt hjärta, själ och sinn
och bedja, sucka, gråta:
Kom, Jesus, till mig in!
Här är din egen hydda,
du köpt den dyrt åt dig,
mitt hjärta skall dig skydda,
ack, giv mig jul med dig!
Delar av kören vid konserten i Vindehmeskyrkan den 5 januari. Foto: Matilda Göranzon


No comments: