Saturday, 14 May 2016

Allmänna Sångens vårkonsert

Under åren 1980-1987 sjöng jag i Allmänna Sången, Skandinaviens äldsta universitetskör. Senaste gången jag var med på en vårkonsert var med all säkerhet våren 1986. Det var alltså 30 år sedan. Meda andra ord på tiden att återknyta bekantskapen med kören.

Eftersom hustrun jobbar denna lördag fick yngsta dottern förbarma sig över sin gamle far och följa med.

De två första låtarna var traditionella vårsånger. Kören stod då i en stor cirkel längs väggarna i Uppsala Missionskyrka, där konserten hölls, eftersom universitetsaulan renoveras. Det är alltid mäktigt att sitta mitt inne i en kör och lyssna. Särskilt om kören sjunger helt rent och med stor känsla.

Ur det övriga programmet vill jag särskilt lyfta fram Benjamin Brittens
Hymn to St. Cecilia
Den sjöng vi även på min tid. Så underbart vacker musik. Det är mycket möjligt att kören 2016 sjunger den bättre än vad vi gjorde. Svårt att säga. Jag är ju liksom jävig. Men vackert var det. Det fanns också andra pärlor. Jag ska inte trötta med en massa titlar.

Körens dirigent, Maria Goundorina, hämtar Anna-Karin
Klockar från hennes plats på vår bänk, för att hon
skulle vara med kören där framme och få ta emot
applåder även hon, för sitt uttrycksfulla verk.
Ett stycke som helt klart var konsertens klimax var
Speeches
av
Anna-Karin Klockar
Hon har tilldelats Allmänna Sången & Anders Wall Composition Award, som är förbehållen kvinnor som komponerar. Klockar har tonsatt tre klassiska texter varav det första grep mig mest.
Deklarationen om kvinnans och medborgarinnans rättigheter
Den är skriven av Olympe de Gouges, som var aktiv under franska revolutionen. Hon tyckte dock att revolution inte bara skulle gälla män utan slogs även för kvinnor, slavar och barn födda utom äktenskapet. Hon står bakom den berömda repliken:
En kvinna har rätt att bestiga schavotten. Hon måste få samma rätt att bestiga talarstolen.
Hon avrättades den 3 november 1791 för
Opposition mot dödsstraff
I stycket sjunger sopraner och altar mest hela tiden och blir bara nu och då avbrutna (utan större framgång) av basar och tenorer. Humor!

Som ett extranummer fick vi höra ytterligare ett stycke av Benjamin Britten. Han med Sankta Cecilia, ni vet. Det stod inte med i programmet. Kören hade börjat öva just det stycket samma kväll som terrordåden i Bryssel ägde rum. Stycket heter
Advance Democracy
Vad jag förstår skrev Britten stycket just innan andra världskriget bröt ut. Jag tror att kören på detta sätt (liksom med texten av Olympe de Gouges) ville skicka med ett budskap ut i vårfirandet, att det finns djupare värden, som vi måste stå upp för.

2 comments:

Rebellas andra said...

Skandinaviens äldsta blandade kör, misstänker jag.
/gnäll-Rebella

Anders Göranzon said...

Till studenter brukar jag säga att wikipedia är tveksam som källa. Där står det i alla fall:
"Skandinaviens äldsta universitetskör". https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_S%C3%A5ngen
När jag sjöng i kören minns jag att det också beskrevs så. Allmänna sången var fram till 1960-talet en manskör. Grundades 1830. Sedan finns det säkert äldre körer i Skandinavien. Men inte bland de körer som formellt var knutna till ett universitet. (But I'm speaking under correction).