Saturday, 27 September 2014

Det nya Sydafrika växer fram

Noma, i mitten, delar ut instruktioner till de andra studenterna.
Vi hyr ett hus av den Evangeliska Lutherska Kyrkan i Södra Afrika (ELCSA). Det har varit B&B. Eftersom det finns ytterligare en huskropp på tomten hyrs rum ut till studenter. Vi trivs mycket bra, både med denna lösning i allmänhet och studenterna i synnerhet.

Idag har en av studenterna frågat om henne klass kunde använda vår trädgård för ett fotoprojekt, som ingår i kursen. Självklart.

Just nu sker instruktioner. Det är det nya Sydafrika som skymtar fram. Ett Sydafrika, där mångfalden utgör en tillgång och inte ett problem.

Så underbart att få vara med och se detta.

No comments: