Wednesday, 2 June 2010

Linnealunken och brudöverlämning

Igår deltog tre personer från mitt arbetslag i Linnealunken. 5 km motionslopp/gång i Nybro. Jag var en av dem. Det tog 48 minuter att gå rundan. Trevligt. Man kan läsa i Östran. Jag är faktiskt på bild. Lite till höger om mitten i en svart mössa.

Vi slog följe med en av diakonerna från Nybro, som drog ett kul psalmboksskämt med koppling till brudöverlämning. Om man byter ut ordet 'herre' i Psalm 275:2 mot ordet 'pappa' får man en bra psalm att använda i sammanhanget. Texten blir då:

Ej alltid, pappa, var min bön att du mig ledde fram.

Ganska kul tycker jag!

No comments: