Thursday, 17 June 2010

Det säkra före det osäkra - eller?

Som väntat vann domprosten i Växjö. Det är nog det enda namn som jag har hört med tydlighet. Skälet: Man vet vad man har men inte vad man får. Men är det vad stiftet behöver? Och nästa fråga: Vet vi verkligen vad vi har? Hur inblandad har domprosten varit i den konflikt, som ledde till att biskopen slutade? De övriga var kanske både väntade och oväntade. Går att läsa mer i kyrkans tidning. (Men i skrivandes stund inte på stiftets hemsida. Hur kan det komma sig att kyrkans tidning hinner före?)

No comments: