Thursday, 21 December 2017

Ungdomens hus i Uppsala

För någon vecka sedan besökte jag Ungdomens hus i Uppsala i ett ärende. Det är, vad jag förstår, Sveriges enda Ungdomens hus, som drivs helt av ungdomar. Det har funnits sedan mitten av 1980-talet. Jag hamnade mitt i ett föreningsmöte och blev imponerad av initiativförmåga och demokratiskt sinnelag.

Byggnaden på Svartbäcksgatan 32 är i stort behov av renovering. Ingen kan väl vara emot det. Risken finns dock att Ungdomens hus inte får vara kvar om fastigheten renoveras och hyran då blir fördubblad. Det går att läsa mer i en artikel i UNT. Vi bor nästan grannar med Ungdomens hus. Det trivs vi med.

Därför har Ungdomens hus startat en namninsamling – länken här – för att skapa opinion för att verksamheten ska få fortsätta att bedrivas i nuvarande lokaler. Det tycker jag är bra. Jag har därför skrivit under uppropet. Gör gärna det Du också!

No comments: