Friday, 22 July 2016

Maltesiska

När jag tillsammans med sönerna kom till Malta igår visste jag att Maltas officiella språk är engelska. Vad jag inte visste är att även maltesiska är officiellt språk och talas av 66% av befolkningen. På Wikipedia står följande att läsa:
Maltesiska är det enda semitiska språk som skrivs på det standardiserade latinska alfabetet. Det är även det enda semitiska språk som talas av ursprungsbefolkningen i ett europeiskt land.
Visst är det spännande? Maltesiska är dessutom ett av EU's officiella språk.

Malta har styrts av romare, araber, korsfarare, Napoleon och Storbritannien m fl. Idag är landet självständigt. Det verkar som om malteserna integrerat sin historia på ett kreativt sätt. Spännande att vara här.

No comments: