Sunday, 13 March 2016

Marias (tveksamma) återkomst

Hade vi inte kunnat samlas runt Maria istället?
Det är inte ofta jag deltar i högmässan i Uppsala domkyrka. Men idag gjorde jag det för andra gången i år. (Förra gången var vid prästvigningen i januari). Anledningen till dagens gudstjänstbesök var att jag stämt träff med två sydafrikaner. Dimza och Barney Pityana. Barney är gästforskare vid Nordiska Afrikainstitutet (NAI).

Det är Jungfru Marie Bebådelsedag och med anledning av det inbjöds vi att delta i en procession under en av psalmerna. Vi samlades bakom högaltaret utanför Vasakoret. Där vilar Gustav Vasa tillsammans med sina tre gemåler, drottningarna Katarina av Sachsen-Lauenburg, Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) och Katarina Stenbock.

Före reformationen var koret helgat åt Maria och kallades Vårfrukoret.

2008 återvände jungfru Maria till Uppsala domkyrka.  Anders Widoff är konstnären bakom skulpturen. Hon står som en vanlig kvinna och blickar in i Vasakoret, som en gång var hennes.

Tanken var att evangelietexten skulle läsas där. Lite förbryllad blev jag dock av att ljusbärarna ställde sig så att de skymde Maria. Det verkar som om vi fortfarande har svårt att låta henne ta fysisk plats. Att läsa om henne är tillåtet men annars blir det bekymmersamt. Hursomhelst var det ett bra grepp att gå dit. En gudstjänst blir ofta bättre av att deltagarna får röra på sig.

Barney och Dimza trivdes i Marias sällskap.

2 comments:

Rebella undrar said...

Den där Maria-statyn finns det en del åsikter om. Det är till att börja med inte lätt att förstå att den föreställer just henne. Man kan ju fråga sig om alla i sällskapet var införstådda med det.

Anders Göranzon said...

Jag tror nog de var det. Den präst som ledde högmässan berättade varför vi gick dit.