Wednesday, 24 November 2010

Kyrkokansliet 2

I dagens nätupplaga av Kyrkans Tidning kan man läsa om vad Helén Ottosson Lovén, tillförordnad generalsekreterare, säger angående detta att nu även informationscehfen får lämna sin tjänst:
– För kyrkokansliets ledning är det som inträffat mycket beklagligt, säger Helén Ottosson Lovén. Trots det är jag övertygad om att verksamheten inom kort kommer kunna återgå till det normala.
Men det tror jag var ett naivt uttalande. Med tre toppchefer som på kort tid slutar i kyrkans hus kan väl inte saker och ting bara återgå till det normala? Om det inte är just detta som är det normala. Maktkamp och dimridåer.

2 comments:

Råg-Rut said...

Jag håller på din lerteori.

Grattis i efterskott, förresten!

Gerthie said...

Jag tror, att det pågår en maktkamp på kansli, stift och även i flera församlingar. Tyvärr!