Wednesday, 2 June 2021

Är demokratin hotad?

Beroende på vem som tillfrågas blir säkert svaren olika. I morse deltog jag i ett webbinarium anordnat av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och temat var:

Så vidgar vi det demokratiska utrymmet.

Först och främst presenterades en rapport som heter Nysta. Den handlade om hur en nystart efter pandemin kan se ut och hur demokratin påverkats av pandemin. Jag uppfattade några aspekter. Dels har det ju i praktiken inte gått att anordna demonstrationer med mer än 8 deltagare. Dels har staten fått större befogenheter. Båda dessa förändringar är begripliga. Det har ju handlat om att få bukt med Coronapandemin. Men nog har det ändå påverkat oss?

Rapporten presenterar en del förslag på hur demokratin ska stärkas och det viktigaste har inte direkt med pandemin att göra. Det handlar om hur en grundlag kan ändras. Jag visste att det var genom två riksdagsbeslut med ett mellanliggande val. Men jag visste inte att det räcker med enkel majoritet i besluten och att det mellanliggande valet kan vara ett extraval. Skrämmande! Borde det inte vara kvalificerad majoritet och ett ordinarie val emellan?

Hannah Kroksson, generalsekreterare för Sveriges ungdomsorganisationer (SLU) och Martin Nihlgård, generalsekreterare för IM i Sverige, har ingått i den grupp som gjort rapporten. De var också med och berättade.

Det var framför allt en sak som stack ut i Martin Nihlgårds presentation. Han talade om hur extrema partier kommer till makten i demokratiska sammanhang genom att etablerade partier samarbetar med dem. Han uttryckte sig inte exakt så men det var andemeningen. Det fanns representanter för tre politiska partier med i webbinariet men ingen av dessa högg på det betet. Det var heller inte hätsk debatt som präglade mötet utan snarare samförstånd.

De tre politikerna var Vasiliki Tsouplaki (V), LinaNordquist (L) och Azadeh Rojhan Gustafsson (S). De var rörande överens om vikten av ett starkt civilsamhälle men samtalade om hur staten kan ge sitt stöd. Det får inte vara för styrt, för staten bör inte lägga sig i och styra vilka åsikter som ska belönas. Samtidigt får inte statligt stöd gå till vilken verksamhet som helst. Grannlaga!

Utöver dessa fem fanns också en inbjuden talare. Det var Peter Örn, Han har bland annat varit partisekreterare för dåvarande Folkpartiet och generalsekreterare för Röda Korset.  En respekterad person. Det som stannade hos mig var när han berättade hur han mött respresentanter för demokratirörelsen i Ungern, efter Berlinmurens fall. Det var ett morgonmöte i Stockholm och med på mötet var även dåvarande ordförande för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Curt Nicolin. Lite oväntat kanske, att han var med, tyckte Peter Örn. De var i alla fall imponerade av ledaren för det nystartade, ungerska partiet Fidesz. En ung person som hette Viktor Orbán. Då hade partiet att ingen äldre än 30 år fick representera partiet. Peter Örn och Curt Nicolin såg Orbán som en demokratins förkämpe. Då.

Det var bra att vara med vid morgonens möte. Vi behöver kämpa för att vår demokrati ska vara stark och livskraftig. Det görs inte en gång var fjärde år när det är val. Det arbetet sker varje dag.

No comments: